Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO)
Medische zorg vereist kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij in de beste handen zijn. Osteopaten die geregistreerd zijn bij het NRO, voldoen aan alle kwaliteitseisen die de stichting stelt. Denk aan het volgen van een studie aan een erkend opleidingsinstituut, verplichte nascholing en het naleven van de reglementen van het Beroepscompetentieprofiel. Inmiddels werken zo’n 550 osteopaten in Nederland volgens de richtlijnen van het NRO.

Ga direct naar de site: www.osteopathie-nro.nl

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO)
Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. De osteopaat behandelt ook kinderen, baby’s en zwangere vrouwen. In Nederland zijn de osteopaten verenigd in de NVO, de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

Ga direct naar de site: www.osteopathie.nl

The International Acadamy of Osteopathy (I.A.O.)
Ons doel is onze studenten op te leiden tot veilige, competente en onafhankelijke osteopaten. Daarom biedt de IAO, binnen de schoot van het Hoger Instituut voor Osteopathie (HIO), een moderne en academische opleiding in de osteopathie aan die beantwoordt aan de hoogst mogelijke academische en organisatorische kwaliteiten. Met dit hoge opleidingsniveau beogen we de meest kwaliteitsvolle osteopathische behandelingen voor alle patiënten.

Ga direct naar de site: www.osteopathie.eu

Gezondheidscentrum Het Koetshuis
In Het Koetshuis zijn een huisartsenpraktijk, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, een verloskundigenpraktijk, een podotherapeut en een logopediepraktijk gevestigd. Daarnaast is er een vestiging van het dialysecentrum van het Elisabeth Ziekenhuis. Hier kunnen dialysepatiënten uit de regio terecht, maar ook patiënten die vanwege vakantie in onze regio verblijven.

Ga direct naar de site: www.gzchetkoetshuis.nl

 

Foto’s gemaakt door Wencke: www.bywencke.nl

Site gemaakt door ID-Partners: www.id-partners.nl